Stāsts īsumā tāds. Ja jums īpašumā ir kāds dzīvoklītis daudzstāvenē, un šī daudzstāvene atrodas uz valsts vai pašvaldības zemes, tad jums piespiedu kārtā ir jākļūst par šīs zemes īpašnieku. Nu negluži piespiedu kārtā — var izvēlēties maksāt nomas naudu zemes īpašniekam, kas iznāk dārgāk. Zeme īpašumā tiek nodota bez atlīdzības, tikai izdevumuas par zemes gabala noteikšanu, iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā sadz jaunais īpašnieks.